Συμβολισμοί για νότες και συγχορδίες

Από Κιθάρα wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Από τον Νέο Κιθαρωδό (kitharodos@kithara.gr)


Για πρακτικούς λόγους (οικονομία χώρου), χρησιμοποιούμε το αγγλικό/αμερικάνικο σύστημα (C, D, E, F...) για τις νότες και συγχορδίες και όχι το ιταλικό (Do, Re, Mi, Fa...). Η αντιστοιχία είναι σχετικά απλή: Το Α είναι η νότα Λα, και οι υπόλοιπες με τη σειρά, όπως παρακάτω:

A

B

C

D

E

F

G

Λα

Σι

Ντο

Ρε

Μι

Φα

Σολ

Το γράμμα m δηλώνει συγχορδία μινόρε. Έτσι, Α = Λα ματζόρε, Αm = Λα μινόρε.

Το γράμμα b δηλώνει ύφεση, το # δίεση. Π.χ., Αbm = Α ύφεση μινόρε.

Ψηφία, όπως 7, 6, 9, κλπ. δηλώνουν συγχορδία εβδόμης, έκτης, ενάτης, κλπ., π.χ. Α7, Em9.

Συγχορδίες ελαττωμένης (ντιμινουέντο), δηλώνονται με το σύμβολο ° ή με dim, π.χ. Gdim ή G°.

Τα γράμματα sus (sustained) δηλώνουν συγχορδίες δευτέρας ή τετάρτης αντίστοιχα, π.χ. Esus4.

Τα γράμματα add (additional) δηλώνουν ότι η συγχορδία περιέχει κάποια πρόσθετη νότα της κλίμακας π.χ. Gadd9 = Σολ ματζόρε που περιέχει επιπλέον και την 9η νότα της κλίμακας του Σολ, δηλ. την Λα.

Τα γράμματα maj7 (major 7th) δηλώνουν συγχορδία "μεγάλης εβδόμης" π.χ. Emaj7 = Μι ματζόρε που περιέχει και την νότα Ρε δίεση (η κανονική Ε7 θα περιείχε την Ρε φυσικό).

Τα γράμματα Μ7 ή 7Μ (με κεφαλαίο Μ) δηλώνουν επίσης συγχορδία μεγάλης εβδόμης, όπως παραπάνω, π.χ. FM7.

Τυχόν περάσματα δηλώνονται με τις νότες σε μικρά γράμματα, π.χ. d c a# a δηλώνουν ότι παίζουμε τις νότες αυτές σαν μελωδία και όχι σαν συγχορδίες.

Με το σύμβολο / δηλώνουμε το μπάσο που ακούγεται σε μια συγχορδία, π.χ. A/D σημαίνει ότι παίζουμε συγχορδία Λα ματζόρε με μπάσο τη νότα Ρε.

Πολλές φορές δηλώνουμε το ακριβές πιάσιμο μιας συγχορδίας με μια σειρά από αριθμούς, π.χ. 332010. Οι αριθμοί αυτοί δηλώνουν σε ποια τάστα της κιθάρας πατάμε τις χορδές, αρχίζοντας από την πιο μπάσα χορδή. Έτσι, για το παραπάνω παράδειγμα, πατάμε την μπάσα Μι χορδή στο τρίτο τάστο, τη Λα επίσης στο τρίτο, την Ρε στο δεύτερο, κλπ. Το σύμβολο x σημαίνει ότι η χορδή δεν παίζεται, το 0 σημαίνει ανοιχτή χορδή. Μερικά παραδείγματα: Em = 022000 F = 133211 Dm = x00231 Ο συμβολισμός αυτός δεν δείχνει με ποιο δάχτυλο πατάμε την συγκεκριμένη χορδή. Αυτό πρέπει να το βρείτε μόνοι σας.

Η περίφημη συγχορδία Η: Αν την βρείτε σε κάποιο τραγούδι, αυτό σημαίνει ότι στο τραγούδι αυτό οι νότες συμβολίζονται με το γερμανικό σύστημα. Για αποφυγή παρανοήσεων, δεν θα αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.


Για λάθη ή προσθήκες στείλτε e-mail...

Προσωπικά εργαλεία
Χώροι ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη