Μετατροπή τόνου

Από Κιθάρα wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Από τον [neos_kitharodos.html Νέο Κιθαρωδό]

Πολλές φορές χρειάζεται να αλλάξουμε τον τόνο που παίζουμε ένα τραγούδι, ώστε το παίξιμο στην κιθάρα να γίνει πιο εύκολο, ή για να ταιριάξει στην φωνή αυτού που θα το τραγουδήσει. Ο πίνακας που παρουσιάζεται παρακάτω σας βοηθάει να μετατρέψετε τις συγχορδίες ενός τραγουδιού από μια κλίμακα σε μια άλλη (δηλαδή να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τον τόνο ενός τραγουδιού).

  • Βρείτε τον αρχικό τόνο στην μεσαία σειρά (αυτή με τον αριθμό μηδέν).
  • Ανάλογα με το πόσο θέλετε να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τον τόνο, προχωρήστε τον αντίστοιχο αριθμό σειρών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Παράδειγμα:

  • Έστω ότι θέλουμε να μετατρέψουμε ένα τραγούδι που είναι σε τόνο Ρε (D), έτσι ώστε να γίνει σε τόνο Φα (F).
  • Βρίσκουμε το D στην μεσαία σειρά
  • Το F είναι 3 σειρές παρακάτω από το D (μετατόπιση κατά +3 ημιτόνια)
  • Για τις υπόλοιπες νότες του τραγουδιού, βρίσκουμε την αντίστοιχη νότα στην κεντρική σειρά και προχωράμε 3 σειρές παρακάτω: Έτσι, το Λα (Α) θα γίνει Ντο (C), το Φα (F) θα γίνει Σολ# (G#), κλπ.
Μετατόπιση κατά ημιτόνια
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
-6 F# G G# A A# B C C# D D# E F
-5 G G# A A# B C C# D D# E F F#
-4 G# A A# B C C# D D# E F F# G
-3 A A# B C C# D D# E F F# G G#
-2 A# B C C# D D# E F F# G G# A
-1 B C C# D D# E F F# G G# A A#
0 C C# D D# E F F# G G# A A# B
+1 C# D D# E F F# G G# A A# B C
+2 D D# E F F# G G# A A# B C C#
+3 D# E F F# G G# A A# B C C# D
+4 E F F# G G# A A# B C C# D D#
+5 F F# G G# A A# B C C# D D# E
+6 F# G G# A A# B C C# D D# E F

Καλή επιτυχία!

Προσωπικά εργαλεία
Χώροι ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη