Οι τόνοι στην αρχαία Ελλάδα (chcome)

Από Κιθάρα wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Λίγα λόγια για τους τόνους στην αρχαία Ελλάδα:

Τα διαστήματα των τόνων στην αρχαία Ελλάδα διαιρούνται σε σύνθετα και ασύνθετα.

Στα ασύνθετα κατατάσσονται:

1. Ο τόνος
2. Το ημιτόνιο ή δίεση
3. Η εναρμόνιος δίεση (το τέταρτο του τόνου)

Τα σύνθετα είναι:

1. Το δια τεσσάρων ή αλλιώς η τετάρτη
2. Το δια πέντε ή αλλιώς η πέμπτη
3. Το δια πασών ή αλλιώς η ογδόη
4. Το τριημιτόνιο ή αλλιώς η μικρή τρίτη
5. Ο δίτονος ή αλλιώς η μεγάλη τρίτη
6. Ο τρίτονος ή αλλιώς ή μεγάλη τετάρτη
7. Ο τετράτονος ή αλλιώς η μικρή έκτη
8. Ο τετράτονος και ημιτόνιος ή αλλιώς η μεγάλη έκτη
9. Ο πεντάτονος ή αλλιώς η μικρή εβδόμη
10. Ο πεντάτονος και ημιτόνιο ή αλλιώς η μεγάλη εβδόμη
11. Το δια πασών και δια τεσσάρων ή αλλιώς η ενδεκάτη
12. Το δια πασών και δια πέντε ή αλλιώς η δωδεκάτη
13. Το δις δια πασών ή αλλιώς η δις ογδόη

Δυο τόνοι διαφορετικού ύψους όταν ακούγονται μαζί ή συναρμόζονται μεταξύ τους ή απωθούνται. Στην πρώτη περίπτωση αποτελούν συμφωνία, στη δεύτερη διαφωνία. Και συμφωνία κατά το αρχαίο αυτί, αποτελούν η ομοφωνία, η ογδόη, η πέμπτη και η τετάρτη.

Tα παραπάνω στοιχεία είναι από το περιοδικό Μουσικός Κόσμος.

Προσωπικά εργαλεία
Χώροι ονομάτων

Παραλλαγές
Ενέργειες
Πλοήγηση
Εργαλειοθήκη